مراسم ازدواج دانشجویی در دانشگاه آزاد زنجان برگزار می‌شود
تا ۳۰ آذرماه؛
مراسم ازدواج دانشجویی ویژه زوجین دانشجویی که تاریخ عقد آنها از اول فروردین ۹۷ تا ۳۰ آذر ۹۸ تعیین شده، در دانشگاه آزاد زنجان برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار