هوای پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم است
شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۱۲۷ قرار دارد و هوای پایتخت ناسالم برای گروه‌های حساس است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار