آیا نمایندگان بهارستان به موضوع کیک‌های آلوده ورود می‌کنند؟
گزارش|
خبرنگار ما سعی کرد با تنی چند از نمایندگان مردم صحبت کند تا بلکه گره‌ای از گروه کور ماجرای قرص‌ها باز کند، اما بی پاسخ ماند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار