سرباز هنگ مرزی زابل در حین حراست از مرز‌ها به شهادت رسید
امیر رمضانی چمن آبادی سرباز وظیفه هنگ مرزی زابل شهید رمضانی در شمال سیستان و بلوچستان در حین حراست از مرز‌ها به شهادت رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار