فروش تجهیزات غیر استاندارد حفاظت شخصی در بازار تهران/ سازمان تعزیرات حکومتی ورود پیدا کند
معاون روابط کار وزارت کار مطرح کرد
شاکرمی گفت: نباید اجازه دهیم عده‌ای برای کسب سود وسایل حفاظت شخصی غیر استاندارد را از چین به کشور وارد و عرضه کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار