انتقاد از سکوت اقتصاددانان در مقابل مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران
احمدی در گفتگو با دانشجو مطرح کرد
مسئول مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشگاه علم و صنعت از سکوت بسیاری از اقتصاددانان کشور در مقابل مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران انتقاد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار