محسن هاشمی: الگوی مشخصی برای عرضه زمین و مسکن در تهران نداریم
رئیس شورای تهران نسبت به افزایش قیمت زمین و مسکن در تهران انتقاد کرد و گفت: متاسفانه الگوی مشخصی برای عرضه زمین و مسکن در تهران وجود ندارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار