آزادی ۲ هزار و ۵۷۴ محکوم غیرعمد مالی با کمک بنیاد مستضعفان
فتاح خبر داد
رئیس بنیاد مستضعفان از آزادی ۲ هزار و ۵۷۴ نفر از محکومان غیرعمد مالی در کل کشور با کمک این بنیاد خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار