استعفای نخست وزیر تونس به درخواست قیس سعید
«الیاس الفخفاخ» نخست وزیر تونس از تقدیم استعفانامه خود به رئیس جمهور کشورش خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار