پاسخگویی به بیش از ۱۶ میلیون تماس تلفنی در سامانه ۴۰۳۰
از ابتدای راه اندازی سامانه پاسخگویی ۴۰۳۰، ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تماس تلفنی از سراسر کشور درباره بیماری کرونا انجام گرفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار