نوبخت: اعتبارات ۱۵ میلیاردی مورد مطالبه کارگران کنتورسازی قزوین تامین می‌شود
در واکنش به اعتراضات کارگری؛
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای حل مشکل کارگران شرکت کنتورسازی ۱۵ میلیارد تومان مطالبات مالیاتی که از عواید شرکت و مالک اخذ شده بود، از خزانه بازخواهد گشت تا مطالبات کارگران کنتورسازی پرداخت شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار