کودکان تشنه سیستان و بلوچستان به بهانه آب، طعمه گاندو می‌شوند!
گزارش |
نبود شبکه آبرسانی در روستاهای سیستان و بلوچستان، مردم را مجبور به استفاده از گودال‌هایی به نام هوتگ می‌کند؛ هوتگ‌هایی که جان کودکان بسیاری را گرفته!
ارسال نظرات
آخرین اخبار