همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش برای ارتقای جایگاه هنرستان‌های کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی گفت: به منظور ارتقای جایگاه هنرستان‌های کشاورزی، تفاهم نامه همکاری بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش منعقد خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار