اعتراضات و گوش سنگین مسئولین / وقتی راه‌های ارتباطی بن‌بست‌اند!
دادخواست ۱| پرونده ویژه اعتراضات؛
نبود فضای گفتگو در اعتراضات یک‌سال اخیر گویاست؛ در آبان ۹۸، بی توجهی به اهمیت توجیه افکار عمومی و حتی اظهارنظر‌های متناقض درباره مسئله گران شدن بنزین باعث شد تا بخش بزرگی از جامعه احساس کند در تصمیمات مهم کشوری نادیده گرفته شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار