دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی گلستان انتخاب شد
با رأی اعضای شورا؛
سیدمحمدحسین حسینی با رأی اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی گلستان به عنوان دبیر این شورا انتخاب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار