عامل جلوگیری از چاقی کشف شد / مکانیسمی ناشناخته حامی لاغری
مطالعات جدید؛
در مطالعه جدیدی مشخص شد که هورمونی در روده می‌تواند ذخیره چربی در کبد را کاهش یا آن را متوقف کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار