طراحی نانوحسگری دقیق / تشخیص کرونا در ۱۰ ثانیه ممکن شد
با کمک چاپ سه‌بعدی؛
پژوهشگران با استفاده از چاپ سه‌بعدی، نانوحسگری ساختند که قادر است بیماری کرونا را در ۱۰ ثانیه تشخیص دهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار