پمپ‌های ورتکس دوفازی برای نخستین بار در دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی و ساخته شد
به همت محققان دانشگاه؛
محققان دانشگاه صنعتی اصفهان برای نخستین بار در کشور موفق به طراحی و ساخت پمپ‌های ورتکس دو فازی با قابلیت نانوحباب ساز شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار