لیست مدال‌آوران المپیاد علمی علوم زمین در دوره ۱۳۹۹
باشگاه دانش‌پژوهان جوان به استناد رأی کمیته علمی المپیاد جغرافیا لیست مدال‌آوران المپیاد علمی علوم زمین در دوره ۱۳۹۹ را اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار