دهقان: زمینه ایجاد دموکراسی و رفراندوم مردمی باید در فلسطین فراهم شود / زادمهر: غرب با فشار اقتصادی سعی دارد ایران را از حمایت قدس بازدارد
در میزگرد فلسطین مطرح شد
مسئله‌ فلسطین مهمترین راهبرد جمهوری اسلامی در حوزه بین‌الملل است که سیاستگذاری‌های کلان در منطقه نیز بر مبنای این دیدگاه گذاشته می‌شود. برای بررسی این موضوع از دریچه دانشجویی با علی دهقان و محمد زادمهر به گفتگو نشستیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار