جزئیات واکسیناسیون کرونا در ایران / کووید ۱۹ تا زمان ایمن شدن ۷۰ درصد مردم ایران وجود دارد
رییسی عنوان کرد
معاون وزیر بهداشت گفت: پیش بینی ما این است که از تیرماه به بعد، ماهانه ۲۰ میلیون دوز واکسن تزریق کنیم و تا آذرماه، کل جمعیت مورد نظر که حدود ۵۰ تا ۵۶ میلیون نفر است و به ۱۲۰ میلیون دوز واکسن نیاز دارند را واکسینه کنیم تا زمانی که ...
ارسال نظرات
آخرین اخبار