خرسندی: پیش‌بینی ۱۵ میلیارد تومان برای ساخت خوابگاه ۳۰۰ نفر در دانشگاه امیرکبیر
در گفتگو با دانشجو؛
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه امیرکبیر با اشاره به ساخت خوابگاه جدید گفت: خوابگاه ۳۰۰ نفره با هزینه ۱۵ میلیارد تومانی برای دانشجویان مجرد احداث خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار