فاز اول کارآزمایی بالینی واکسن «فخرا» آغاز شد
فاز اول کارآزمایی بالینی واکسن فخرا با تزریق واکسن به فرزند شهید فخری‌زاده آغاز شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار