دولت در قبال کودکان کار وخیابان مسئولیت‌پذیر نیست
موسوی چلک در «غیرمحرمانه» عنوان کرد:
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار داشت: حوزه اجتماعی دغدغه دولت نیست و عزمی برای اجرای تکلیف قانونی خود ندارد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار