ماهانه ۵۰۰ پرستار به کشور‌های دیگر مهاجرت می‌کنند/با حقوق بخور نمیر نمی‌توان مانع خروج کادر درمان شد
زارعیان در گفتگو با «دانشجو»:
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران از مهاجرت ماهانه ۵۰۰ پرستار به کشور‌های آمریکایی و اروپایی خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار