مراقبت از افراد سالخورده و گروه‌های آسیب‌پذیر با نانوحسگر ممکن شد
با کمک فناوری نانو؛
محققان با استفاده از فناوری نانو، اقدام به ساخت حسگر قابل پوشیدنی کردند که می‌تواند رفتار گروه‌های آسیب‌پذیر را رصد کرده و بر آن نظارت کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار