کیفیت هوای پایتخت مطلوب است
کیفیت هوای تهران برای نوزدهمین روز در شرایط قابل قبول برای همه گروه‌های جامعه قرار دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار