دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی برنده بورس پژوهشی یک دانشگاه آلمانی شد
رئیس گروه همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی برنده بورس پژوهشی Research Fellowship دانشگاه Johannes Gutenberg Mainz آلمان شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار