۷۶ درصد بیمه شدگان کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند
سازمان تامین اجتماعی با تحت پوشش قراردادن ۷۶ درصد جمعیت کل بیمه شدگان کشور درمیان صندوق‌های بیمه‌ای کشور در جایگاه اول از نظر جمعیت تحت پوشش قرار دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار