سومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی برگزار شد
به ریاست دادستان کل کشور؛
به ریاست دادستان کل کشور سومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار