اولین دانشجوی خارجی پردیس بین‌المللی ارس فارغ التحصیل شد
در مقطع کارشناسی ارشد؛
محمد رسن هلیل الشحمانی، دانشجوی خارجی پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران از مقطع کارشناسی ارشد فارغ‌التحصیل شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار