محمدرضا مردانی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور شد
محمدرضا مردانی به عنوان رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور منصوب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار