مجوز تزریق دومین واکسن ایرانی کرونا صادر شد
وزیر بهداشت:
سعید نمکی در آیین اجرای طرح ادغام طب ایرانی در نظام شبکه بهداشت در روستای ترک آباد اردکان با اشاره به انجام آزمایش بالینی واکسن پاستور، گفت: دومین واکسن ملی ما با گذراندن مراحل تحقیقات اجازه مصرف دریافت کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار