پایان مهلت خرید آلبوم از ناشران موسیقی
مدیرعامل انجمن موسیقی ایران ضمن اعلام پایان مهلت فراخوان خرید آلبوم از ناشران موسیقی از بررسی خرید ۱۵۰ اثر موسیقایی سخن گفت.
منبع: مهر
ارسال نظرات
آخرین اخبار