پرسش‌های حکیمانه قرآن برای اثبات وجود خدا
یکی از وجوه منحصر بفرد قرآن کریم، سبک بیانی آن است؛ خداوند حکیم در آیات قرآن برای توضیح و تبیین آموزه‌ها و مقاصد خود از شیوه‌های گوناگونی استفاده کرده است
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار