رونق کشاورزی در کشت و صنعت مغان یک سال پس از بازگشت به دولت
گزارش |
گزارش‌های نامشخص از منابع غیرمعتبری درباره نامناسب بودن وضعیت کار و تولید در شرکت کشت و صنعت مغان پس از بازگشت به دولت منتشر می‌شود؛ درحالی که آمار رسمی حرف دیگری درباره این شرکت می‌زند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار