رفتار متناقض شهرداری همدان با مدرسه شهدای علم و فناوری / از حمایت تا تخریب و زدوخورد با معلمان مدرسه
گزارشی از تخریب
کارکنان شهرداری همدان با معلمان مدرسه‌ای در حاشیه شهر زدوخورد کردند؛ مدرسه‌ای که در ابتدا با موافقت شهرداری و با کانکس در حال احداث بود؛ اما پس از مدتی کارکنان شهرداری با نامه توقف و تعطیلی، دست به تخریب آن زدند.
تعداد نظرات: ۲
تتت
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
وقتی مدرسه های خالی آموزش پرورش هیچ استفاده ای نمی شود و آموزش پرورش وقتی بی در و پیکر باشد عده ای مسئول آن هستند که هیچ کار علمی بلد نیستند و با پارتی بازی سر کار آمده اند مانند مستخدمین مدرسه که در نبود معلم به عنوان معلم در سر کلاس حاضر می شدند و درس که خودشان نخوانده اند و مدرک دوم ابتدایی هم ندارند چطور می توانند نقش معلم را داشته باشند نتیجه این بی در و پیکر در آموزش و پرورش این است که مدارس غیر انتفاعی مانند قارچ رشد کنند و افرادز که تازه کار هستند به بهانه خدمت در حاشیه شهر با کانکس مدرسه درست کنند و دانش آموزان را در مدرسه هایی با سازه هایی این چنین مانند کانکس ها که در تابستان گرم و در زمستان سرد می شود و برای سلامتی و جان دانش آموزان ارزش قائل نیستند این چنین کانکس هایی که نگه داشتن مرغ در آن سزاوار نیست چطور مز توانند با عنوان محل تحصیل دانش آموز قرار بگیرد در آینده هم هر کسی به فکر ساخت دانشگاه با سازه هایی مانند کانکس می شود این کار از ابتدا غلط بود و اساس کار غلط را به دنبال دارد و خراب کردن این کانکس ها احترام گذاشتن و ارزش قائل شدن به شان معلم و دانش آموز و خانواده های آنان است که در هر جا خود و دانش آموزان را برای تعلیم و تعلم قرار ندهند برای نمونه ساخت این مدرسه ها و ترویج آنها با سازه کانکسی نوعی اهانت است و کشور ما باید برای مدرسه و جایگاه آن از بهترین ساختمان و سازه ها استفاده کنند نه از سازه هایی مانند کانکس که هیچ امنیت دربرابر حوادث طبیعی و غیر طبیعی و سلامتی دانش آموزان را به مخاطره می اندازد
در پایان از اینکه اساس کج و ساخت سازه هایی مدرسه کانکسی که توسط شهرداری جلوگیری به عمل آمد کمال قدردانی را داریم

به امید پیشرفت ایران نه پسرفت ایران با تفکرات این افراد ساده مغز و ساده لوح که با کانکس مدرسه درست می کنند و فکر می کنند که در تعالی کشور قدم بر می دارند این افزاد نوعی گرگ در لباس میش هستند
تتت
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
وقتی مدرسه های خالی آموزش پرورش هیچ استفاده ای نمی شود و آموزش پرورش وقتی بی در و پیکر باشد عده ای مسئول آن هستند که هیچ کار علمی بلد نیستند و با پارتی بازی سر کار آمده اند مانند مستخدمین مدرسه که در نبود معلم به عنوان معلم در سر کلاس حاضر می شدند و درس که خودشان نخوانده اند و مدرک دوم ابتدایی هم ندارند چطور می توانند نقش معلم را داشته باشند نتیجه این بی در و پیکر در آموزش و پرورش این است که مدارس غیر انتفاعی مانند قارچ رشد کنند و افرادز که تازه کار هستند به بهانه خدمت در حاشیه شهر با کانکس مدرسه درست کنند و دانش آموزان را در مدرسه هایی با سازه هایی این چنین مانند کانکس ها که در تابستان گرم و در زمستان سرد می شود و برای سلامتی و جان دانش آموزان ارزش قائل نیستند این چنین کانکس هایی که نگه داشتن مرغ در آن سزاوار نیست چطور مز توانند با عنوان محل تحصیل دانش آموز قرار بگیرد در آینده هم هر کسی به فکر ساخت دانشگاه با سازه هایی مانند کانکس می شود این کار از ابتدا غلط بود و اساس کار غلط را به دنبال دارد و خراب کردن این کانکس ها احترام گذاشتن و ارزش قائل شدن به شان معلم و دانش آموز و خانواده های آنان است که در هر جا خود و دانش آموزان را برای تعلیم و تعلم قرار ندهند برای نمونه ساخت این مدرسه ها و ترویج آنها با سازه کانکسی نوعی اهانت است و کشور ما باید برای مدرسه و جایگاه آن از بهترین ساختمان و سازه ها استفاده کنند نه از سازه هایی مانند کانکس که هیچ امنیت دربرابر حوادث طبیعی و غیر طبیعی و سلامتی دانش آموزان را به مخاطره می اندازد
در پایان از اینکه اساس کج و ساخت سازه هایی مدرسه کانکسی که توسط شهرداری جلوگیری به عمل آمد کمال قدردانی را داریم

به امید پیشرفت ایران نه پسرفت ایران با تفکرات این افراد ساده مغز و ساده لوح که با کانکس مدرسه درست می کنند و فکر می کنند که در تعالی کشور قدم بر می دارند
ارسال نظرات
آخرین اخبار