حذف کروکی‌های کاغذی و ترسیم الکترونیکی کروکی تصادفات
معاون فنی، مهندسی و خدمات ترافیکی پلیس راهور ناجا:
زارع بااشاره به ارائه خدمات پلیس راهنمایی ورانندگی ناجا در بستر‌های اینترنتی درراستای تحقق هوشمندسازی پلیس گفت:با راه اندازی سامانه ترسیم الکترونیکی کروکی تصادفات بزودی درتمام کشور کروکی کاغذی حذف و ترسیم کروکی بصورت الکترونیک انجام می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار