کاهش محکومیت «رضا اسلامی» به ۵ سال حبس
وکیل رضا اسلامی، از کاهش مدت زمان محکومیت موکل خود از ۷ سال به ۵ سال خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار