مهارت آموزی ۱۲ هزار جوان تحت پوشش کمیته امداد با حمایت معاونت جوانان
تفاهم نامه معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با کمیته امداد امام خمینی جهت مهارت آموزی جوانان تحت پوشش کمیته امداد منعقد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار