برگزاری بیش از ۶۴ نشست و فعالیت دانشجویی در دانشگاه تهران
مهرماه جاری صورت گرفت
معاونت فرهنگی دانشگاه تهران اعلام کرد: تشکل‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در مهرماه ۶۴ فعالیت اجرا کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار