عدم حضور مهندسان فضای سبز در سازمان نظام مهندسی / محیط زیست شهری فدای ساخت و ساز بی‌رویه شده است
پاشایی در گفتگو با دانشجو:
فعال سابق دانشجویی گفت: عدم حضور مهندسان فضای سبز در سازمان نظام مهندسی ساختمان و فقدان نظر کارشناسی متخصصان این حوزه باعث شده تا محیط زیست شهری فدای توسعه بی رویه و ساخت و ساز شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار