دانشگاه تهران بدون کنکور دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرش می‌کند
مطابق آیین‌نامه استعداد درخشان؛
دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته استعداد درخشان (بدون آزمون) سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشجو می‌پذیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار