موبایل‌قاپ‌ها طعمه خود را چگونه انتخاب می‌کنند؟ / ضرورت تعیین مجازات‌های بازدارنده برای سارقان
گزارش
آنچه واضح است میزان سرقت تلفن همراه توسط سارقان در معابر شهری با افزایش روبرو بوده است و متهمان سارق با ترفندهای مختلفی به اینگونه سرقتها دیت می‌زنند.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار