دانشجویان نسبت به دخالت نمایندگان در انتصاب مدیرکل آموزش و پرورش همدان اعتراض دارند
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان همدان:
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان همدان در بیانیه‌ای نسبت به به دخالت‌های نمایندگان مجلس در امور اجرایی و انتصابات به ویژه در اداره کل آموزش و پرورش استان همدان اعتراض کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار