هیچ دوره دستیاری فیزیوتراپی مجوز قانونی ندارد/ ۱۵ تا ۲۰ درصد دانش آموزان اختلالات اسکلتی و عضلانی دارند
در نشست خبری عنوان شد
نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران گفت: هیچ دوره دستیاری فیزیوتراپی مجوز قانونی ندارد و مردم فریب افراد فاقد صلاحیت فیزیوتراپیست در امور درمانی را در فضای مجازی نخورند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار