وجود شکاف و دودستگی در صفوف هیئت هماهنگی شایعه است
عضو هیئت هماهنگی شیعی عراق:
عضو هیئت هماهنگی شیعی عراق با بیان اینکه احزاب و جریان‌های عضو هیئت مذکور یکپارچه و منسجم هستند، گفت: وجود شکاف و دودستگی در صفوف هیئت هماهنگی چیزی جز شایعات بی اساس نیست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار