روایتی از شیوه زندگی محمدرضا پهلوی به دلخواه غربی‌ها / ازدواج و طلاق، مطابق میل انگلیسی‌ها
محمدرضا پهلوی با فوزیه خواهر ملک فاروق پادشاه مصر ازدواج کرد. حاکمان مصر و ایران، هر دو تحت سلطه و نفوذ بریتانیا بودند و برخی صاحب‌نظران معتقدند این ازدواج با تشویق یا اصرار انگلیسی‌ها صورت پذیرفت و در نهایت به طلاق رسید.
منبع: فارس
ارسال نظرات
آخرین اخبار