بیان زبان فارسی در قالب شعر به آن قوام داده است
در آیین پایانی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر مطرح شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین پایانی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر با اشاره به این‌که شعر و ادبیات فارسی از مهم‌ترین مقومات هویت ملی ما ایرانیان است، بیان کرد: آنچه زبان فارسی را قوام داده، استحکام بخشیده و ترویج کرده بیان آن در قالب شعر است که این شعر از موهبت‌های جامعه ایرانی است و شعرای ما همواره در زمره حکیمان، فلاسفه و عرفای بزرگ بوده‌اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار