رئیس شورای اروپا به کی یف رفت
در حمایت از اوکراین؛
رئیس شورای اروپا جدیدترین مقام اروپایی است که با ادعای حمایت از اوکراین در نبرد با روسیه، به کی یف سفر کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار